Polityka prywatności

Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest firma EMKA Aneta Małkiewicz, ul. Republiki Korczakowskiej 17/74, 30-867 Kraków, NIP: 679-318-27-42.
W czasie korzystania ze strony www.bawialniamila.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza.
Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
Dane będą zabezpieczone i przechowywane w okresie działania Bawialni, chyba że wcześniej poprosisz o ich zmianę lub usunięcie z naszej bazy. Dane zostaną usunięte, jeśli zamkniemy działalność gospodarczą.
Dane osobowe przekazujesz dobrowolnie, wypełniając formularz w celu zapisania się na zajęcia lub warsztaty.
W każdej chwili masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do dokonania zapisów na zajęcia i ewentualnego kontaktu z Tobą.
Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
– prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować mailowo lub osobiście.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Bawialnia zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje przekazywane telefonicznie lub mailowo, odnoszące się bezpośrednio do usług oferowanych przez Bawialnię (wiadomości organizacyjne, zmiany w grafiku itp).

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu należącego do Bawialni mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.